ค้นหาตัวกรอง
ค้นหาตัวกรอง
ค้นหา

99 ที่ดิน สำหรับขาย

64,000 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 8

64,000 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

สามร้อยยอด
฿ 116,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿116.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 64...

64,000 Sqm
64,000 Sqm
5,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 11

5,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 8,500,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿8.50ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 5...

5,600 Sqm
5,600 Sqm
6,240 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 5

6,240 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 18,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿18.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 6...

6,240 Sqm
6,240 Sqm
68,800 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 13

68,800 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 150,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿150.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 68...

68,800 Sqm
68,800 Sqm
1,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 9

1,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 4,800,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿4.80ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 1...

0 0 1,600 Sqm
1,600 Sqm
5,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 7

5,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

ปราณบุรี
฿ 8,500,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿8.50ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 5...

5,600 Sqm
5,600 Sqm
6,060 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 3

6,060 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

ปราณบุรี
฿ 18,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿18.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 6...

6,060 Sqm
6,060 Sqm
12,800 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 5

12,800 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 350,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿350.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 12...

0 0 12,800 Sqm
12,800 Sqm
1,200 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 6

1,200 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

สามร้อยยอด
฿ 4,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿4.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 1...

0 0 1,200 Sqm
1,200 Sqm
1,200 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 6

1,200 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

สามร้อยยอด
฿ 4,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿4.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 1...

0 0 1,200 Sqm
1,200 Sqm
6,240 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 13

6,240 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 18,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿18.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 6...

6,240 Sqm
6,240 Sqm
6,240 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 14

6,240 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

ปราณบุรี
฿ 18,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿18.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 6...

6,240 Sqm
6,240 Sqm
1,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 16

1,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

ปราณบุรี
฿ 3,500,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿3.50ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 1...

0 0 1,600 Sqm
1,600 Sqm
991 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 6

991 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

สามร้อยยอด
฿ 3,900,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿3.90ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 991...

0 0 991 Sqm
991 Sqm
1,150 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 6

1,150 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

สามร้อยยอด
฿ 3,500,000 price reduces ฿ 4,200,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿3.50ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 1...

0 0 1,150 Sqm
1,150 Sqm
16,000 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 7

16,000 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

สามร้อยยอด
฿ 9,750,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿9.75ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 16...

16,000 Sqm
16,000 Sqm
4,512 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 1

4,512 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 90,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿90.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 4...

4,512 Sqm
4,512 Sqm
2,255 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 19

2,255 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 9,500,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿9.50ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 2...

2,255.6 Sqm
2,255.6 Sqm
7,172 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 7

7,172 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 38,100,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿38.10ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 7...

7,172 Sqm
7,172 Sqm
3,492 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 14

3,492 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 17,500,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿17.50ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 3...

3,492 Sqm
3,492 Sqm
1,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 4

1,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 6,900,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿6.90ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 1...

1,600 Sqm
1,600 Sqm
472 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 5

472 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

ปราณบุรี
฿ 2,400,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿2.40ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 472...

472 Sqm
472 Sqm
1,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 9

1,600 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

เมืองประจวบคีรีขันธ์
฿ 8,900,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน เมืองประจวบคีรีขันธ์, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿8.90ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 1...

1,600 Sqm
1,600 Sqm
27,400 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 9

27,400 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 204,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿204.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 27...

27,400 Sqm
27,400 Sqm
760 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 3

760 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 2,850,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿2.85ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 760...

760 Sqm
760 Sqm
3,200 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 6

3,200 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 12,000,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿12.0ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 3...

3,200 Sqm
3,200 Sqm
1,096 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 1

1,096 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

ปราณบุรี
฿ 1,719,400 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿1.71ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 1...

1,096 Sqm
1,096 Sqm
1,052 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 2

1,052 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

ปราณบุรี
฿ 1,611,900 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿1.61ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 1...

1,052 Sqm
1,052 Sqm
6,400 ตร.ม ที่ดิน For ขาย 6

6,400 ตร.ม ที่ดิน For ขาย

หัวหิน
฿ 2,850,000 price reduces ฿ 3,200,000 ที่ดิน

ที่ดิน ขาย ต่อไปนี้, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์และมีจำหน่ายในราคา ฿2.85ม, (฿:ราคาต่อตรม.). ขนาดทรัพย์สิน 6...

6,400 Sqm
6,400 Sqm
ที่ดินบนเนินเขาใกล้แหล่งชุมชน - หัวหินซอย 102 11

ที่ดินบนเนินเขาใกล้แหล่งชุมชน - หัวหินซอย 102

หัวหิน
฿ 3,500,000 ที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีของหัวหินซอย 102 เพลิดเพลินไปกับภูเขา สภาพแวดล้อมสีเขียวโดยรวม ตลอดจนบริเวณใกล้เคียงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวนมากและรวมถึงชุมชนท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียง ขนาดที่ดิน 115 ตารางวา (460 ตรม.)...

460 Sqm
460 Sqm